Posts Tagged ‘Salvador Espriu’

Prec de Nadal / Christmas Prayer (Salvador Espriu)

Desembre 23, 2013

pessebre-2

 

Original Català

Mira com vinc per la nit
del meu poble, del món, sense cants
ni ja somnis, ben buides les mans;
et porto sols el meu gran crit.

Infant que dorms,
no l’has sentit?

Desperta amb mi,
guia’m la por de caminant,
aquest dolor
d’uns ulls de cec dintre la nit.

Traducció a l’anglès – English Translation

See how I come through the night
of my people, of the world, with no songs
not even dreams, empty-handed;
I only bring you my great clamour.

Infant that sleeps,
you haven’t heard it?

Wake up with me,
guide to me the wayfarer’s awe,
this suffering
of sightless eyes in the night.

Anuncis

LES PARAULES / THE WORDS (Salvador Espriu)

Novembre 4, 2013

deep-water-hd-wallpapers-2-3-s-307x512

 

Original Català

Hi ha tristesa darrera
les paraules, lents carros
en corrua que porten
runa de tu, molt tedi
te tarda de diumenge,
temor de dany. Se’t tanquen
llibres i amics, els llavis
de les coses. Malèvols
aprenents d’homes grisos
t’encalcen per difícils
retorns a Déu. Intentes
amagar-te ben dintre
del teu hivern, on puguis
amb tants records encendre
l’últim foc. Després mires
amb ulls ja buits i penses
a dormir. Però encara,
a les palpentes, vénen
ferida porcellana,
nocturna seda, i trenques,
des d’una aigua profunda,
veus d’oblidats, intacte
vidre vell de paraules.

Traducció a l’anglès – English Translation

There is sadness behind
the words, slow-moving carts
in caravan carry
debris of you, much tedium
of Sunday afternoon,
fear of damage. Books and friends,
the lips of things,
shut down for you. Malicious
apprentices of gray men
chase you over arduous
returns to God. You try
to hide deeply inside
your winter, where,
with so many memories,
you could light the last fire.
Later, you stare with eyes
already empty and think of sleeping.
But still, gropingly come
damaged porcelain,
nocturnal silk, and you break,
from profound waters,
voices of forgotten, intact
glass, ancient of words.