Posts Tagged ‘Joan Maragall’

“L’hort / The garden” (Eduard Toldrà)

febrer 18, 2015

hedge with roses

Text de: Joan Maragall

Original Català

Entre mon hort i el teu
sols hi ha un mur de rosers rublerts de roses.
De què em deturareu,
guardianes tan dèbils com hermoses?
L’aimada ve amb pas lleu
portada per les ànsies amoroses:
prompte al pes de les nostres abraçades
sereu, roses, marcides i esfullades.

Mes, filles de l’Amor que tot ho anima
no heu pas de témer el nostre;
ella a mon rostre arrima
la seva cara que és germana vostra;
quan em diu que m’estima
un ruixat de petons li cau al rostre.
I en ses galtes llavors acolorades
enceses reixireu i més badades.

Traducció a l’anglès – English Translation

Between my garden and yours,
there is only a fence of rosebush filled
with roses.
Of what will you hinder me,
custodians, so frail as you are beautiful?
My beloved is coming at a gentle pace
carried forward by her yearning for love;
promptly, under the weight of our embraces,
roses, you will become withered and without petals.

Yet, daughters of Love that all enlivens,
you must not fear ours;
she brings close to mine
her face which is as if it were your sister;
when she tells me that she loves me,
a downpour of kisses falls on her face.
And on her cheeks, then blushed,
flared, you will thrive and blossom.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=dTs0rWGD5NA

Anuncis

“La mar estava alegra / The sea was joyful” (Eduard Toldrà)

febrer 11, 2015

mar amb barques de vela_

Text de: Joan Maragall

Original Català

La mar estava alegra, aquest migdia;
tot era brill i crit i flor d’escuma,
perquè feia molt sol i el vent corria.
Al lluny es veia un gran mantell de bruma.
Damunt les ones, amb les veles
dretes,
les barques hi brincaven
com cabretes.

Traducció a l’anglès – English Translation

The sea was joyful, at midday;
it was all glitter, and sound, and blossom of foam,
for the sun was shining bright and the wind was blowing.
In the distance, a large mantle of mist could be seen.
Over the surge, with the sails
tight,
the boats jumped like
young goats.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=JenQM_n6KjI

“Matinal / Matutinal” (Eduard Toldrà)

febrer 5, 2015

Noia-al-balco-95x75x5cm

Text de: Joan Maragall

Original Català

Quins matins de primavera,
quin hermós començar el jorn!
Passeig amunt, acostant-me,
ja t’obiro en el balcó.

Te conec pel vestit negre,
te conec pel cabell ros,
per lo de nena primeta,
per lo gentilment que et mous

quan, per mor de sol, airosa
duus estesa la mà al front,
repenjant-te en la barana per
veure’m venir millor.

Jo m’acosto amb mitja rialla,
somrienta tu em respons,
ja t’he vist… passo, i m’emporto
benestar per tot el jorn.

Traducció a l’anglès – English Translation

What spring mornings,
what a beautiful start of the day!
Up the lane, approaching,
I already spot you on the balcony.

I recognize you by the black dress,
I recognize you by the blond hair,
by your slender figure of little girl,
by the grace with which you move,

when, because of the sun, gracile,
you have your extended hand at the forehead,
leaning on the railing
to see me better.

I get closer, half-laughing,
you answer me smiling,
I have seen you… I go past, and take with me
wellbeing for the whole day.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=dawdAEjmbQU

“Festeig / Courtship” (Eduard Toldrà)

febrer 2, 2015

kissing

Text de: Joan Maragall

Original Català

Sota les estrelles, d’espatlles al mar,
una galta humida, fresca de serena,
una galta suau i plena
és ben dolça de besar.

Entre dos silencis, bes silenciós,
com vares deixar-nos tremolant tots dos
dins la nit quieta, amb deixos ardents
de la migdiada i dels terrals vents.

El reberes silenciosa.
Mos llavis, dolços encar,
te van preguntâ una cosa
i tu no vas contestar.

Què vaig preguntar-te?… Sols recordo el bes
i que se sentia la plena mar alta.
Tu, tota caiguda, semblaves malalta…
Oh, no hi tornaré mai més!

Prô la flonja galta ruixada amb serena,
sota de ma boca, d’espatlles al mar;
prô la xafegosa nit d’agost serena,
ai, com la podré oblidar?

Traducció a l’anglès – English Translation

Under the stars, the sea behind,
a mist cheek, cool of the night dew,
a soft and rounded cheek
is really sweet to kiss.

Between two silences, silent kiss,
how you left us shaking
in the quiet night, with an ardent aftertaste
of the afternoon and the land breeze.

You silently accepted
my lips, sweet still,
they asked you something
and you did not answer.

What did I ask you?… I only remember
the kiss
and that the high, open sea could be heard.
You, lying down entirely, seemed to be sick…
Oh, I will not do this ever again!

Yet, the soft cheek, moistened by the night dew
under my mouth, the sea behind;
yet, the calm, sultry, August night,
oh, how could I forget it?

“Romança sense paraules / Ballad without words” (Eduard Toldrà)

Desembre 5, 2014

noia a la font

Text de: Joan Maragall

Original Català

En la pica de la font
neda una rosa vermella;
acotada al raig del broc
hi beu una joveneta,
per la barba i coll avall
li regala l’aigua fresca;
els germanets més petits,
riu que riu de la mullena;
ella riu i beu ensems
i al cap d’avall s’ennuega.
Tots es posen a xisclar,
s’esvaloten i s’alegren,
i el més petitet de tots,
en bressol dins la caseta,
al sentir aquell brogit,
tot nuet riu i perneja
i es posa a cantar tot sol
una romança sens lletra.

Traducció a l’anglès – English Translation

In the basin of the fountain
a red rose floats;
leaning over the jet of the spout,
a young girl is drinking,
fresh water trickles
down chin and neck;
the younger brothers
laugh about her getting wet;
she drinks and laughs at the same time
and ultimately chokes.
All begin to shout,
become excited and merry,
and the youngest of all them,
in a cradle, inside the little house,
hearing that turmoil,
wholly naked, laughs and kicks his legs,
and begins to sing all alone,
a ballad without words.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=I4DInOy5cvI