Posts Tagged ‘Eduard Toldrà’

“Esplai / Effusion” (Eduard Toldrà)

Abril 16, 2015

rossinyol

Text de Ignasi Iglésias

Original Català

Jo vull viure, jo vull viure
i estimar i ser estimat
bo i fruint la vida lliure
sota un cel esperançat.

Com herald de l’alegria
sense pena i sense dol,
vui cantar de nit i dia
lo mateix que el rossinyol.

Vull trenar cançons vibrantes
impregnades de vigor,
que s’endinzin ressonantes
en els cors sedents d’amor.

Cada nota de ma lira
vull que engendri un altre cant
vull que sigui la guspira
del foc nou que es va abrellant.

Jo vull viure, jo vull viure
i estimant en germanor
difrutar la vida lliure
com l’ocell refilador.

Traducció a l’anglès – English Translation

I want to live, I want to live,
and to love, and be loved,
as well as to enjoy a free life
under a sky of hope.

As a herald of joy,
without pain or sorrow,
I want to sing night and day
as the nightingale does.

I want to create vibrant songs
filled with vitality
that, resonant, go deep
into the hearts thirsting for love.

I want that each note of my lyre
engenders a new song,
I want it to be the spark
of the new fire that propagates.

I want to live, I want to live,
and, loving in fellowship,
to enjoy a free life
like a singing bird.

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=CYP94fPkaro

Anuncis

“Anacreòntica / Anacreontic” (Eduard Toldrà)

Abril 9, 2015

venus_y_cupido

Text de: Clementina Arderiu

Original Català

Un dia Amor –ai trist,
per tot sempre hi ha noses–
distret, no havia vist
l’abella entre les roses
i al dit va ser fiblat,
perquè amb barroeria
l’havia despertat.
Amor, enfolleït, pica de peus i plora,
no veu ningú a la vora
i vola i corre prest
a la gentil Citera,
que sempre Amor espera.
“Oh, mare, sô perdut!
–li diu– Ai las, jo em moro!
No em renyis perquè ploro,
que m’ha picat al dit
aquell ser ben petit
armat de fibló i ales
que abella, per mon dol,
ne diu el camperol”.
“Amor, això no és res
–ella respon– i què,
aquest fiblar d’abella,
si penses en aquella
ferida que sofreix
qui ton dardell fereix?”

Traducció a l’anglès – English Translation

One day Amor – oh misery,
for all, there are always nuisances –
inattentive, he didn’t see
the bee between the roses,
and was stung in the finger
because, clumsily,
he had awakened it.
Amor, driven mad, stamps his feet and cries,
doesn’t see anyone around,
and flies and goes fast
to see the kind Cytherea,
who is always waiting for Amor.
“Oh, mother, I’m lost!
— he tells her – Oh dear, I’m dying!
Don’t scold me because I’m crying,
I’ve been stung in the finger
by that being so small,
armed with stinger and wings,
which, for my woe, the farmer
calls bee.”
“Amor, this is nothing
— she replies – what is
this bee sting
if you think about
the wound that suffer
those who are struck
by your darts?”

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=_7x4KjwWc9U

“Cançó de l’oblit / Song of oblivion” (Eduard Toldrà)

Març 23, 2015

morning mist

Text de: Tomàs Garcés

Original Català

Boireta del matí,
escampa’t una mica;
esborra el turó verd,
amaga la masia,
les canyes del camí
i l’ombra de l’eixida.

Boireta del matí.
melangiosa i tendra!
Atura l’oratjol,
allunya la pineda,
i mulla, mar endins,
les cofes i la vela.

Boireta del matí,
emboira’m la mirada.
Ets dolça com l’oblit.
Adéu, la vinya clara!
Que lluny, l’alè del mar
i els brucs de la muntanya!

Traducció a l’anglès – English Translation

Morning mist,
spread out a little;
efface the green hill,
hide the farmhouse,
the reeds of the road,
and the shade in the courtyard.

Morning mist,
melancholic and tender!
Halt the breeze,
send away the pine grove,
and moisten, in the open sea,
the tops and the sails.

Morning mist,
blur my vision.
You are sweet like oblivion.
Farewell, bright vineyard!
How far are, the breath of the sea,
and the heathers of the mountain!

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=VK9wigoj_XM

“El gessamí i la rosa / The jasmine and the rose” (Eduard Toldrà)

Març 3, 2015

rose+jasmine

Text de: Josep Carner

Original Català

Colliu la rosa de dia
i de nit el gessamí;
el gessamí en una tanca,
la rosa al mig del jardí.
Lleument, dolçament gronxada,
la rosa mor en un sí;
el gessamí, quan l’amada
s’ajeu, pàl.lida, a dormir,
el té viu, sense saber-ho,
dins el seu cabell diví.
La rosa fa enamorar-se
i el gessamí defallir.

Traducció a l’anglès – English Translation

Pluck the rose during the day
and the jasmine at night;
the jasmine at the hedge,
the rose in the middle of the garden.
Delicately, softly swayed,
the rose dies in a bosom;
the jasmine, when the beloved
lies down, pale, to sleep,
has it lively, without knowing,
in its divine hair.
The rose causes to fall in love
and the jasmine to languish.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=2ehpyeoA5HA

“Vinyes verdes vora el mar / Green vineyards near the sea” (Eduard Toldrà)

febrer 26, 2015

vinyes verdes

Text de: Josep Maria de Sagarra

Original Català

Vinyes verdes vora el mar,
ara que el vent no remuga,
us feu més verdes i encar
teniu la fulla poruga,
vinyes verdes vora el mar.

Vinyes verdes, dolç repòs
vora la vela que passa;
cap el mar vincleu el cos
sense decantar-vos massa,
vinyes verdes, dolç repòs.

Vinyes que dieu adéu
al llagut i a la gavina,
i al fi serrellet de neu
que ara neix i que ara fina…
Vinyes que dieu adéu!

Vinyes verdes del meu cor…
Dins del cep s’adorm la tarda,
raïm negre, pàmpol d’or,
aigua, penyal i basarda.
Vinyes verdes del meu cor….

Vinyes verdes vora el mar,
verdes a punta de dia,
verd suau de cap el tard….
Feu-nos sempre companyia,
vinyes verdes vora el mar!

Traducció a l’anglès – English Translation

Green vineyards near the sea,
now that the wind does not grumble,
you turn greener and yet,
your leaves are still fearful,
green vineyards near the sea.

Green vineyards, sweet repose
near the sail that moves along;
you bend your form towards the sea
without slanting in excess,
green vineyards, sweet repose.

Vineyards that wish farewell
to the catboat and the seagull,
and to the fine trimming of snow
that now appears and then expires…
Vineyards that wish farewell!

Green vineyards of my heart…
In your stems slumbers the evening,
black grapes, golden leaves,
water, scarp, and awe.
Green vineyards of my heart…

Green vineyards near the sea,
green at daybreak,
pale green in the evenfall…
Keep us company forever,
green vineyards near the sea!

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=6S_7ftV_3II

 

 

“Les garbes dormen al camp / The sheaves sleep in the field” (Eduard Toldrà)

febrer 23, 2015

Garbes

Text de: Josep Maria de Sagarra

Original Català

Les garbes dormen al camp.
Déu els dó bona dormida,
Segueix la guatlla el reclam
–la niarada avorrida.

Juliol ens duu l’aram
dins la posta beneïda.
Les garbes dormen al camp,
que la sega ja és finida.

El repòs del verd fullam
a l’ocellada convida.
Les garbes dormen al camp,
garbes seques, sense vida.

Passa l’euga com un llamp,
sense fer cas de la brida.
Les garbes dormen al camp
i l’ombra l’ha esfereïda.

Ai, encara servo el ram,
i l’estimada és partida…
Les garbes dormen al camp.
Déu els dó bona dormida!

Traducció a l’anglès – English translation

The sheaves sleep in the field,
God gives them a good rest,
the quail follows the decoy
— the brood neglected.

July brings the colour of copper
to the blessed setting.
The sheaves sleep in the field,
reaping is finished.

The calm of the green foliage
attracts the flock of birds.
The sheaves sleep in the field,
dry sheaves, lifeless.

The mare moves past, quick as lightning,
without care of the bridle.
The sheaves sleep in the field
and the shadow startled her.

Oh, I still keep the bouquet,
and the beloved is gone…
The sheaves sleep in the field.
God gives them a good rest!

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=6kI5RY2Au9s

“L’hort / The garden” (Eduard Toldrà)

febrer 18, 2015

hedge with roses

Text de: Joan Maragall

Original Català

Entre mon hort i el teu
sols hi ha un mur de rosers rublerts de roses.
De què em deturareu,
guardianes tan dèbils com hermoses?
L’aimada ve amb pas lleu
portada per les ànsies amoroses:
prompte al pes de les nostres abraçades
sereu, roses, marcides i esfullades.

Mes, filles de l’Amor que tot ho anima
no heu pas de témer el nostre;
ella a mon rostre arrima
la seva cara que és germana vostra;
quan em diu que m’estima
un ruixat de petons li cau al rostre.
I en ses galtes llavors acolorades
enceses reixireu i més badades.

Traducció a l’anglès – English Translation

Between my garden and yours,
there is only a fence of rosebush filled
with roses.
Of what will you hinder me,
custodians, so frail as you are beautiful?
My beloved is coming at a gentle pace
carried forward by her yearning for love;
promptly, under the weight of our embraces,
roses, you will become withered and without petals.

Yet, daughters of Love that all enlivens,
you must not fear ours;
she brings close to mine
her face which is as if it were your sister;
when she tells me that she loves me,
a downpour of kisses falls on her face.
And on her cheeks, then blushed,
flared, you will thrive and blossom.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=dTs0rWGD5NA

“Cançó d’un bell amor / Song of a beautiful love” (Eduard Toldrà)

febrer 13, 2015

branch1

Text de Trinitat Catasús

Original Català

Oh gerda clavellina,
oh rosa purpurina,
oh vós, tota flairosa,
suau i lluminosa
i pura com un Maig,
doneu-me desseguida
un xic de vostra vida,
que pugui d’esta aurora
tenir-ne almenys un raig.

Doneu-me la clarícia,
doneu-me la letícia,
la joia benhaurada
qui us brilla a la mirada
amb tanta suavitat,
que fa de vostre imperi
dolcíssim refrigeri
per qui es sent en tenebres,
rendit i corsecat.

Si sou la ben florida,
com branca reverdida,
siau la ben fruitada,
com branca assoleiada,
i deu-me la dolçor
de fruita ben madura,
que en vostres llavis cura
de fer ben misteriosa,
l’encís d’un breu petó.

Siau com una branca
esponerosa i franca,
i no talment avara
d’aquesta amor tan clara
que dintre el cor teniu.
Doneu-me’l tot, senyora,
doneu-me’l en bonhora,
com la pomposa branca
ses fruites cada estiu.

Traducció a l’anglès – English Translation

Oh, tender carnation,
oh, purple rose,
oh you, all sweet-smelling,
gentle, and dazzling,
and pure as May,
give me straight away
a tiny bit of your life,
so that I could, of this aurora,
have at least a gleam.

Give me the clearness,
give me the delight,
the blessed joy
that shines in your eyes,
with such softness,
that makes your dominion
the sweetest relief
for whom feels like being in the darkness,
exhausted and consumed.

If you are the all-flowery
as a branch green again,
be then the sheer fruit-bearing,
like a sunbathed branch,
and give me the sweetness
of fruit fully ripe,
which, in your lips, aims to
make quite mysterious
the delight of a stolen kiss.

Be like a branch
lush and forthright,
and not so greedy
of this love, so clear,
that you have in your heart.
Give it all to me, lady,
give it to me in good time,
as the lavish branch
gives its fruits every summer.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=lxgrogydZ0Y

“La mar estava alegra / The sea was joyful” (Eduard Toldrà)

febrer 11, 2015

mar amb barques de vela_

Text de: Joan Maragall

Original Català

La mar estava alegra, aquest migdia;
tot era brill i crit i flor d’escuma,
perquè feia molt sol i el vent corria.
Al lluny es veia un gran mantell de bruma.
Damunt les ones, amb les veles
dretes,
les barques hi brincaven
com cabretes.

Traducció a l’anglès – English Translation

The sea was joyful, at midday;
it was all glitter, and sound, and blossom of foam,
for the sun was shining bright and the wind was blowing.
In the distance, a large mantle of mist could be seen.
Over the surge, with the sails
tight,
the boats jumped like
young goats.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=JenQM_n6KjI

“Matinal / Matutinal” (Eduard Toldrà)

febrer 5, 2015

Noia-al-balco-95x75x5cm

Text de: Joan Maragall

Original Català

Quins matins de primavera,
quin hermós començar el jorn!
Passeig amunt, acostant-me,
ja t’obiro en el balcó.

Te conec pel vestit negre,
te conec pel cabell ros,
per lo de nena primeta,
per lo gentilment que et mous

quan, per mor de sol, airosa
duus estesa la mà al front,
repenjant-te en la barana per
veure’m venir millor.

Jo m’acosto amb mitja rialla,
somrienta tu em respons,
ja t’he vist… passo, i m’emporto
benestar per tot el jorn.

Traducció a l’anglès – English Translation

What spring mornings,
what a beautiful start of the day!
Up the lane, approaching,
I already spot you on the balcony.

I recognize you by the black dress,
I recognize you by the blond hair,
by your slender figure of little girl,
by the grace with which you move,

when, because of the sun, gracile,
you have your extended hand at the forehead,
leaning on the railing
to see me better.

I get closer, half-laughing,
you answer me smiling,
I have seen you… I go past, and take with me
wellbeing for the whole day.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=dawdAEjmbQU