Posts Tagged ‘Mercè Blanes’

“Silenci / Silence” (Mercè Blanes)

Mai 14, 2015

traces

Original Català

No dius res.

Silenci.

Les paraules estan cansades.

Pelegrines d’elles mateixes,
fugint del seu sentit i solidesa.

Estan cansades
però ens queda el gest de la mirada.

La teva, la meva.

Insòlit paisatge de miralls
febles que som nosaltres.

No diguis res.

El silenci deixa rastre
sense saber-ho.

Traducció a l’anglès – English Translation

You don’t say anything.

Silence.

Words are weary.

Pilgrims of themselves,
fleeing their meaning and soundness.

They are weary
but we still have the gesture of a glance.

Yours, mine.

Strange landscape of frail mirrors
that we are.

Don’t say anything.

Silence leaves a trace
unknowingly.

Anuncis

“L’altre demà / The other tomorrow” (Mercè Blanes)

Mai 13, 2015

golden beach

Original Català

Sempre trobem un altre demà,
tendre i dolç com els somnis de l’ahir.

I més onades
que arriben a les seves platges daurades,
i més hiverns
amb llars de foc calentes.

Tot vindrà de nou
com un glop inesperat,
i riurem
i dansarem
mentre els arbres canten
melodies desconegudes.

Traducció a l’anglès – English Translation

We always find another tomorrow
tender and sweet like yesterday’s dreams.

And more waves
that reach their golden beaches,
and more winters
with warm fireplaces.

All will come anew
like an unexpected gulp,
and we will laugh
and we will dance
while the trees sing
melodies unknown.

“La pau / Peace” (Mercè Blanes)

Mai 12, 2015

wheat fields

Original Català

Més que mai,
perfilem l’esperança
i dibuixem el castell de sorra antic
sobre les llàgrimes de tants innocents,
sobre els rostres de somriures fràgils.

Més que mai,
desitgem els camps plens de blat,
les mans dispostes per crear,
i el suavíssim bàlsam blanc
sobre les ferides de sempre.

Mirem l’horitzó.
Escoltem les veus dels poetes.
La llum verge del nou dia
ens recorda que avui, també,
tot és posible.

Traducció a l’anglès – English Translation

More than ever,
we give shape to hope
and depict the ancient sand castle
upon the tears of many innocent people,
upon the faces of fragile smiles.

More than ever,
we wish for fields plenty of wheat,
hands ready to create,
and the softest white balm
on the same old wounds.

We look at the horizon.
We hear the poets’ voices.
The virgin light of the new day
reminds us that today, once more,
all is possible.

1er Premi de Poesia Montornès del Vallès (2001)

“La tarda / Der abend” (Mercè Blanes)

Mai 11, 2015

blue-hour-trees-silhouette-sven-brogren

Original Català

Blava.

La tarda és blava.

Els arbres s’adormen
mentre el vent, incansable, canta
les dolces cançons llunyanes.

Són cançons de tots els temps
que recorden la ja perduda infància.
Aquell moment blau.
Escolta el cor del poeta.
Avui el temps és un camí
ample i etern com mai.

Blava.

La tarda és blava

i jo m’adormo mentre
el vent, incansable, canta
les dolces cançons llunyanes.

Traducció a l’alemany – Deutsche Übersetzung

Blau.

Der Abend ist blau.

Die Bäume schlummern
während der Wind, unermüdlich, singt
sanfte, ferne Lieder.

Es sind Lieder von allen Zeiten
die an die schon vergangene Kindheit erinnern.
Jener blaue Augenblick.
Höre das Herz des Dichters.
Heute ist die Zeit ein Pfad
weit und ewig wie je.

Blau.

Der Abend ist blau

und ich schlummere während
der Wind, unermüdlich, singt
sanfte, ferne Lieder.

1er Premi de Poesia Montornès del Vallès (2004)

“Les paraules sàvies / Wise words” (Mercè Blanes)

Març 6, 2015

White rose

Original Català

Cerquem les
paraules sàvies
i són el nostre refugi,
i són com pregàries
vestides de silenci,
enmig del dolor.

Trobem la pau
necessària
per continuar…

Per continuar i trobar
perspectives incomprensibles
però vives,
lliures.

Cerquem les
paraules sàvies
a tot moment
i s’estén l’esperança
vestida de tendresa
enmig de dubtes.

Trobem l’alegria
necessària
per continuar…

I a qualsevol jardí,
de qualsevol soledat,
creix una rosa blanca
a deshora.

Traducció a l’anglès – English Translation

We look for
wise words
and they are our refuge,
like prayers
dressed with silence
amid the sorrow.

We find the peace
necessary
to keep going…

To keep going and find
unaccountable perspectives
but vivid,
free.

We look for
wise words
every instant
and hope unfolds
dressed with tenderness
amid uncertainty.

We find the joy
necessary
to keep going…

And, at any garden
of any loneliness,
grows a white rose
untimely.

“L’ànima d’un nen / The soul of a child” (Mercè Blanes)

Març 6, 2015

snowy evening

Original Català

L’ànima d’un nen
és una tarda de neu.

Quieta, blanca,
silenciosa i pura.

Només l’escolta més enllà
la cançó de Déu,
gronxant-la suaument,
molt tendrament.

Eterna és
l’ànima d’un nen.
Sense temps,
sense nord.

La nostra vida passa
travessant deserts
intentant retrobar
aquella pau de gel
mirall d’un cel
d’una tarda de neu.

La nostra perla blanca
la nostra ànima perduda.

Quieta, blanca,
silenciosa i pura.

Traducció a l’anglès – English Translation

The soul of a child
is a snowy afternoon.

Quiet, white,
silent, and pure.

It is only heard in the beyond
by the song of God,
rocking it gently,
very tenderly.

Eternal is
the soul of a child.
Timeless,
aimless.

Our life goes past
crossing deserts
trying to regain
that frozen peace
mirror of the sky
of a snowy afternoon.

Our white pearl
our lost soul.

Quiet, white,
silent, and pure.