Posts Tagged ‘Vaughan Williams’

“Songs of Travel / Cançons de viatge. No. 9: I have trod the upward and the downward slope / He petjat per pendents amunt i avall” (Ralph Vaughan Williams)

febrer 17, 2016

Wanderer-Above-the-Sea-of-Clouds-by-Max-Rive

Text de: Robert Louis Stevenson

Original Anglès

I have trod the upward and the downward slope;
I have endured and done in days before;
I have longed for all, and bid farewell to hope;
And I have lived and loved, and closed the door.

Traducció al Català

He petjat per pendents amunt i avall,
he patit i tascat en dies passats,
m’he delit per tot i he dit adéu a l’esperança;
he viscut, he estimat i he tancat la porta.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=tCS6kbm9d9I

 

Anuncis

“Songs of Travel / Cançons de viatge. No. 8: Bright is the ring of words / Lluminós és el ressò de les paraules” (Ralph Vaughan Williams)

febrer 16, 2016

lovers at sunset

Text de: Robert Louis Stevenson

Original Anglès

Bright is the ring of words
When the right man rings them,
Fair the fall of songs
When the singer sings them,
Still they are carolled and said –
On wings they are carried –
After the singer is dead
And the maker buried.

Low as the singer lies
In the field of heather,
Songs of his fashion bring
The swains together.
And when the west is red
With the sunset embers,
The lover lingers and sings
And the maid remembers.

Traducció al Català

Lluminós és el ressò de les paraules
quan l’home escaient les pronuncia,
esplèndid és el saltant de cançons
quan el cantaire les entona,
són cantades i recitades encara amb alegria,
com per ales transportades,
quan el cantant ja és mort
i l’autor enterrat.

Fluixet, mentre el cantor
jau al bruguerar,
les cançons del seu estil
fan aplegar els festejadors.
I quan a ponent vermelleja
amb el foc del sol que s’amaga,
l’enamorat s’atarda i canta
i la donzella guarda el record.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=E1-IHUX-wPg

 

“Songs of Travel / Cançons de viatge. No. 7: Whither must I wander? / On haig d’anar?” (Ralph Vaughan Williams)

febrer 15, 2016

casa abandonada

Text de: Robert Louis Stevenson

Original Anglès

Home no more home to me, whither must I wander?
Hunger my driver, I go where I must.
Cold blows the winter wind over hill and heather:
Thick drives the rain and my roof is in the dust.
Loved of wise men was the shade of my roof-tree,
The true word of welcome was spoken in the door –
Dear days of old with the faces in the firelight,
Kind folks of old, you come again no more.

Home was home then, my dear, full of kindly faces,
Home was home then, my dear, happy for the child.
Fire and the windows bright glittered on the moorland;
Song, tuneful song, built a palace in the wild.
Now when day dawns on the brow of the moorland,
Lone stands the house, and the chimney-stone is cold.
Lone let it stand, now the friends are all departed,
The kind hearts, the true hearts, that loved the place of old.

Spring shall come, come again, calling up the moorfowl,
Spring shall bring the sun and rain, bring the bees and flowers;
Red shall the heather bloom over hill and valley,
Soft flow the stream through the even-flowing hours.
Fair the day shine as it shone on my childhood –
Fair shine the day on the house with open door;
Birds come and cry there and twitter in the chimney –
But I go for ever and come again no more.

Traducció al Català

La casa ja no és una llar per a mi. On haig d’anar?
Amb la fam com guiatge, aniré on cal que vagi.
Fred bufa el vent d’hivern damunt brucs i tossals:
copiosa cau la pluja i la meva teulada està feta pols.
Preuada pels homes il•lustres era l’ombra de la meva porxada,
una sincera paraula de benvinguda s’enunciava a la porta,
dies estimats d’antany de cara al foc de la llar,
bona gent de temps passats que mai més tornaran.

Estimada, en aquell temps la casa era una llar, plena de cares amables,
una llar veritable, estimada, feliç per als infants.
El foc i la llum de les finestres lluentejaven damunt l’ermàs;
cançons, cançons melodioses, bastien un palau al baterell.
Ara, quan apunta el dia al marge de l’ermàs,
la casa està solitària i freda la pedra de la xemeneia.
Deixa que resti sola ara que tots els amics han marxat,
aquells cors gentils i fidels que temps ha, aquest lloc estimaren.

La primavera tornarà, tornarà de nou, fent venir les aus a l’ermàs,
la primavera portarà sol i pluja, abelles i flors;
vermell florirà el bruc arreu a valls i tossals,
suaument correrà el rierol entre les hores calmes.
Esplèndid llueix el dia com ho feia a la meva infantesa,
esplèndid llueix el dia a la casa amb les portes obertes;
allà criden i piulen els ocells a la xemeneia,
però jo me’n vaig per sempre i no tornaré mai més.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=PPerTOsVCBg

 

“Songs of Travel / Cançons de viatge. No. 6: The infinite shining heavens / Els cels infinits i resplendents” (Ralph Vaughan Williams)

febrer 11, 2016

starry night at the sea

Text de: Robert Louis Stevenson

Original Anglès

The infinite shining heavens
Rose, and I saw in the night
Uncountable angel stars
Showering sorrow and light.

I saw them distant as heaven,
Dumb and shining and dead,
And the idle stars of the night
Were dearer to me than bread.

Night after night in my sorrow
The stars stood over the sea,
Till lo! I looked in the dusk
And a star had come down to me.

Traducció al Català

Els cels infinits i resplendents
s’alçaren i jo veié en la nit
incomptables estrelles angèliques
vessant llum i tristor.

Jo les veié distants com el cel,
mudes, brillants i somortes
i les immòbils estrelles de la nit
eren per a mi més preuades que el pa.

Nit darrere nit, en el meu desconsol,
les estrelles eren damunt el mar
fins que, heus aquí! Vaig esguardar en la foscúria
i una estrella havia davallat al meu envers.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=02HAHBIUyKE

 

“Songs of Travel / Cançons de viatge. No. 5: In dreams / En somnis” (Ralph Vaughan Williams)

febrer 10, 2016

Girl crying

Text de: Robert Louis Stevenson

Original Anglès

In dreams unhappy, I behold you stand
As heretofore:
The unremember’d tokens in your hand
Avail no more.

No more the morning glow, no more the grace,
Enshrines, endears.
Cold beats the light of time upon your face
And shows your tears.

He came and went. Perchance you wept awhile
And then forgot.
Ah me! but he that left you with a smile
Forgets you not.

Traducció al Català

Infeliç en els somnis, esguardo la teva imatge
com he fet fins ara:
les oblidades penyores d’amor a la teva mà
ja no serveixen de res.

El color viu al matí, la gràcia,
ja no t’emparen ni et fan encisadora.
Gèlida, colpeja al teu rostre la llum del temps
i fa palesar les teves llàgrimes.

Ell vingué i marxà. Potser plorares una estona
i després l’oblidares.
Ai! Però aquell que et deixà amb un somriure,
no t’ha mai oblidat.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=BHIxJuApbEw

 

“Songs of Travel / Cançons de viatge. No. 4: Youth and love / Joventut i amor” (Ralph Vaughan Williams)

febrer 9, 2016

dance-love-friendship-youth

Text de: Robert Louis Stevenson

Original Anglès

To the heart of youth the world is a highwayside.
Passing for ever, he fares; and on either hand,
Deep in the gardens golden pavilions hide,
Nestle in orchard bloom, and far on the level land
Call him with lighted lamp in the eventide.

Thick as stars at night when the moon is down,
Pleasures assail him. He to his nobler fate
Fares; and but waves a hand as he passes on,
Cries but a wayside word to her at the garden gate,
Sings but a boyish stave and his face is gone.

Traducció al Català

Per al cor d’un jove, el món és com la vora d’una carretera,
ell la segueix sempre endavant; i a cada cantó,
daurats pavellons s’amaguen al fons dels jardins,
s’arreceren en els horts florits i lluny, des de la plana,
el criden al captard amb llums encesos.

En munió, com les estrelles a les nits sense lluna,
els plaers l’assalten. Però ell avança vers el seu més noble destí
i només els fa signes amb la mà mentre segueix endavant,
crida tan sols una paraula des la vorera a la que està a la porta del jardí,
canta només una juvenil tonada i el seu rostre desapareix.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=_g7KoGzo3lo

 

 

“Songs of Travel / Cançons de viatge. No. 3: The roadside fire / El foc del vorell” (Ralph Vaughan Williams)

febrer 8, 2016

fire

Text de: Robert Louis Stevenson

Original Anglès

I will make you brooches and toys for your delight
Of bird-song at morning and star-shine at night,
I will make a palace fit for you and me
Of green days in forests, and blue days at sea.

I will make my kitchen, and you shall keep your room,
Where white flows the river and bright blows the broom;
And you shall wash your linen and keep your body white
In rainfall at morning and dewfall at night.

And this shall be for music when no one else is near,
The fine song for singing, the rare song to hear!
That only I remember, that only you admire,
Of the broad road that stretches and the roadside fire.

Traducció al Català

Et faré afiblalls i joguines per al teu gaudi
amb el cant dels ocells al matí i la llum de les estrelles a la nit,
construiré un palau adient per a tu i per a mi
amb la verdor de dies als boscos i la blavor de dies al mar.

Bastiré la meva cuina i tu tindràs la teva estança
on límpid flueix el riu i lluminosa floreix la ginesta;
i tu rentaràs la roba i mantindràs net el teu cos
amb la pluja del matí i la rosada de la nit.

I com música, quan no n’hi hagi d’altra,
la bonica cançó, la més rara de sentir!
La cançó que només jo recordo, que només tu estimes,
de l’ample camí que s’allarga i del foc del vorell.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=TksikwH4jF0

 

“Songs of Travel / Cançons de viatge. No. 2: Let Beauty awake / Que desperti la Bellesa” (Ralph Vaughan Williams)

febrer 4, 2016

Sunrise

Text de: Robert Louis Stevenson

Original Anglès

Let Beauty awake in the morn from beautiful dreams,
Beauty awake from rest!
Let Beauty awake
For Beauty’s sake
In the hour when the birds awake in the brake
And the stars are bright in the west!

Let Beauty awake in the eve from the slumber of day,
Awake in the crimson eve!
In the day’s dusk end
When the shades ascend,
Let her wake to the kiss of a tender friend,
To render again and receive!

Traducció al Català

Que al matí es desperti la Bellesa dels seus bonics somnis,
Bellesa, desperta del repòs!
Que desperti la Bellesa,
per al propi bé de la bellesa,
a l’hora que els ocells es desperten al boscatge
i les estrelles brillen a ponent!

Que es desperti la Bellesa a la vetlla del dormiment del dia,
que es desperti en la rojor del capvespre!
A la fosca de l’hora baixa,
quan s’aixequen les ombres,
que es desperti al bes d’un tendre amic,
per donar-lo de nou i que li sigui tornat.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=9lWxb9ScKd8

 

“Songs of Travel / Cançons de viatge. No. 1: The vagabond / El vagabund” (Ralph Vaughan Williams)

febrer 3, 2016

vagabond

Text de: Robert Louis Stevenson

Original Anglès

Give to me the life I love,
Let the lave go by me,
Give the jolly heaven above,
And the byway nigh me.
Bed in the bush with stars to see,
Bread I dip in the river –
There’s the life for a man like me,
There’s the life for ever.

Let the blow fall soon or late,
Let what will be o’er me;
Give the face of earth around,
And the road before me.
Wealth I seek not, hope nor love,
Nor a friend to know me;
All I seek, the heaven above,
And the road below me.

Or let autumn fall on me
Where afield I linger,
Silencing the bird on tree,
Biting the blue finger.
White as meal the frosty field –
Warm the fireside haven –
Not to autumn will I yield,
Not to winter even!

Let the blow fall soon or late,
Let what will be o’er me;
Give the face of earth around,
And the road before me.
Wealth I ask not, hope nor love,
Nor a friend to know me;
All I ask, the heaven above,
And the road below me.

Traducció al Català

Doneu-me la vida que estimo,
deixeu que passi la que em resta,
doneu-me el cel joiós al damunt
i a prop els camins apartats.
Un llit entre els matolls sota les estrelles,
pa per remullar en el riu –
aquesta és la vida per a un home com jo,
aquesta és la meva vida per sempre.

Deixeu que la calamitat arribi tard o d’hora,
deixeu que el que hagi de ser caigui sobre mi,
doneu-me la faç de la terra a l’entorn
i el camí davant meu.
No cerco riquesa, esperança o amor,
ni tampoc conèixer cap amic;
tot el que cerco és el cel al damunt
i, a sota, el camí.

O deixeu que m’atrapi la tardor
en el camps on vagaregi,
fent callar l’ocell a l’arbre,
fiblant els dits congelats.
Els camps gebrats blancs com farina –
càlid el sopluig a prop del foc –
no em rendiré enfront de la tardor,
ni menys enfront de l’hivern!

Deixeu que la calamitat arribi tard o d’hora,
deixeu que el que hagi de ser caigui sobre mi,
doneu-me la faç de la terra a l’entorn
i el camí davant meu.
No cerco riquesa, esperança o amor,
ni tampoc conèixer cap amic;
tot el que cerco és el cel al damunt
i, a sota, el camí.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=KckAsNT2pLE

 

“Three Poems by Walt Whitman / Tres poemes de Walt Whitman. No. 3: Joy, shipmate, joy / Alegra’t company de bord, alegra’t” (Ralph Vaughan Williams)

febrer 2, 2016

ship sailing

Text de: Walt Whitman

Original Anglès

Joy, shipmate, joy!
(Pleas’d to my soul at death I cry,)
Our life is closed, our life begins,
The long, long anchorage we leave,
The ship is clear at last, she leaps!
She swiftly courses from the shore,
Joy, shipmate, joy.

Traducció al Català

Alegra’t company de bord, alegra’t!
(Content fins l’ànima a l’hora de la mort jo ploro,)
la nostra vida s’ha acabat, la nostra vida comença,
deixem el llarg, llarg ancoratge,
per fi el vaixell és lliure, es posa en marxa!
Prest s’allunya de la costa,
alegra’t company de bord, alegra’t.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=4sSJ4eFsrTA