Posts Tagged ‘Poetry’

“Aquesta remor que se sent / This murmur that can be heard” (Miquel Martí i Pol)

Octubre 16, 2017

remor

Original Català

Aquesta remor que se sent no és de pluja.
Ja fa molt de temps que no plou.
S’han eixugat les fonts i la pols s’acumula
pels carrers i les cases.
Aquesta remor que se sent no és de vent.
Han prohibit el vent perquè no s’alci
la pols que hi ha pertot
i l’aire no esdevingui, diuen, irrespirable.
Aquesta remor que se sent no és de paraules.
Han prohibit les paraules perquè
no posin en perill
la fràgil immobilitat de l’aire.
Aquesta remor que se sent no és de pensaments.
Han estat prohibits perquè no engendrin
la necessitat de parlar
i sobrevingui, inevitable, la catàstrofe.
I, tan mateix, la remor persisteix.

Traducció a l’anglès – English Translation

This murmur that can be heard comes not from the rain.
For a long time, it hasn’t rained.
The springs have run dry and dust gathers
on the streets and on the houses.
This murmur that can be heard comes not from the wind.
They have outlawed the wind in order that it doesn’t stir up
the dust that’s all over the place
and the air, they say, becomes irrespirable.
This murmur that can be heard comes not from words.
Words have been outlawed in order that
they don’t endanger
the frail immobility of the air.
This murmur that can be heard comes not from thoughts.
They have been outlawed in order that they don’t generate
the need to talk
and, inevitable, disaster befalls.
And yet, the murmur persists.

 

Per escoltar el poema musicat per Ramon Muntaner aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=HKlNQf9Iq6c

 

Anuncis

“Més enllà / Beyond” (Marc Pruna i Solà)

Juny 18, 2016

Nueva imagen (1)

Original Català

Més enllà del que pots veure,
allà on no pots palpar la fredor,
on la primavera és trista
i han deixat de caure les fulles a la tardor;
descobriràs que tot dorm.

No compris bitllet d’entrada
per venir-me a veure, ja et convidaran.
Per desgràcia, la porta roman oberta.
Cada dia rebem visites, algunes inevitables
d’altres inesperades, fortuïtes, evitables.

Més enllà del que pots sentir,
allà on noto que la presència marxa,
on recordo les meves alegries,
i percebo les vostres penes,
sabràs que he estat feliç.

No vulguis saber què sento,
per entendre’m, ja et convidaran.
Però si vas sentir el meu últim alè
vaig xiuxiuejar-te la veritat,
et vaig dibuixar la felicitat.

Més enllà del que pots creure,
allà on només sap que no saps res,
on les religions no hi tenen lloc
perquè aquest lloc l’ocupes tu,
entendràs que no ets ningú.

Traducció a l’anglès – English Translation

Beyond what you might see,
in that place where you cannot touch the coldness,
where spring is mournful
and leaves don’t fall anymore in the autumn;
you will discover that everything sleeps.

Don’t buy an entrance ticket,
you will be invited to come to see me.
Unfortunately, the door stays open.
Every day we get visitors, some inevitable,
others, unexpected, accidental, avoidable.

Beyond what you might feel,
you will be invited to understand me.
But if you sensed my last breath,
I whispered the truth to you,
I sketched happiness for you.

Beyond what you might believe,
in that place where it’s merely known that you know nothing,
where religions have no place
because that place is occupied by you,
you will realize that you are nobody.

“Existir / To exist (Octubre 2015)” (Marc Pruna i Solà)

Juny 18, 2016

walking-alone

Original Català

Per aquest camí,
que cada cop intento recórrer lentament
per així gaudir del moment,
no em fa por pensar el que sento
ni em fa por dir el que penso.

Sé que existeixo,
però no només perquè penso,
sinó pel que veig, escolto, oloro, toco i degusto.

Camino, sé que existeixo,
al caminar lentament
percebo la gent que també camina.

No camino sol, sé que existeixo,
de vegades m’aturo, miro als ulls i comparteixo
més que paraules, llavors és quan realment se
que no camino sol.

Traducció a l’anglès – English Translation

On this pathway,
where every time I try to walk slowly,
to relish every instant,
I’m not afraid to think what I feel
or say what I think.

I know that I exist,
not only because I think,
but for what I see, hear, smell, touch, and taste.

I walk, I know I exist,
and walking slowly,
I’m aware of people that are also walking.

I don’t walk alone, I know I exist,
sometimes I stop, look to the eyes and share
more than words, then is when I realize
that I don’t walk alone.

“De vegades / Sometimes (2013)” (Marc Pruna i Solà)

Juny 18, 2016

broken clock

Original Català

De vegades, els temps se’ns menja;
penses amb allò que et va passar fa quatre dies,
i resulta que un any se’t ha menjat a tu.

Però hi tornes a pensar…
El temps se m’ha menjat/
acluques els ulls; hi penses; ho veus.

De fet, ara es veu diferent;
el temps té aquestes coses,
veus coses que abans no veies.

I és que el temps no s’atura,
per molts rellotges que trenquis,
avança, empeny i t’arrossega.

Només depèn de Tu
que t’empenyi endavant,
o que t’arrossegui endarrere.

Ara, que el temps no et mengi més temps,
i aprofita’l per menjar-te’l Tu a ell.

Traducció a l’anglès – English Translation

Sometimes, we are eaten by time;
you think what happened four days ago,
and it turns out that a year has eaten you.

But you think that again…
Time has eaten me/
you close your eyes; think about it; see it.

In fact, now it looks different;
time has these whims,
you see things you didn’t see before.

And that’s because time doesn’t stop,
no matter how many clocks you smash,
it moves forward, pushes on, and drags you along.

It solely depends on You
that it may push you forward
or drag you behind.

Well then, don’t let time eat more of your time,
and take the chance to eat it up yourself.

“Expectare” (Marc Pruna i Solà)

Juny 18, 2016

Nueva imagen

Original Català

Què expectes?
Tothom pregunta.
No defugis la mirada al passat,
res en té la culpa.

La timidesa sempre t’ha acompanyat,
mai t’ha deixat sola, és inherent en tu;
és la teva essència,
la teva fragància.

T’has fet fonedissa,
Només el cel et persegueix
i a vegades, ni et troba.
T’amagues dins teu.

Sotges l’horitzó pel matí,
i de vespre, quan tot dorm,
de reüll encara el vols atrapar.
Ell sempre t’espera.

Traducció a l’anglès – English Translation

What do you expect?
Everybody asks.
Don’t let your glance dodge to the past,
nothing is to be blamed.

Shyness has always been with you,
has never left you, is inherent in you;
is your essence,
your fragrance.

You have vanished,
only the sky chases you,
and sometimes not even finds you.
You hide inside yourself.

In the morning, you watch the horizon,
and evenings, when everything sleeps,
askance, you still want to catch it.
It always waits for you.

“El meu refugi / My refuge” (Marc Pruna i Solà)

Juny 18, 2016

Nueva imagen

Original Català

No vull descobrir-me.
M’amago en pinzellades de colors.
Avui és el meu refugi.

Llenço la mirada al cel
(sembla que ve tempesta),
agafaré l’aigua per diluir-me.

Esperaré al Sol,
m’ha d’assecar tot
l’acrílic que tinc en mi.

El temps fuig,
com vaig fugir de mi mateixa;
i m’endureixo.

Mentrestant, escolliré una tela,
triaré les mides
i pintaré nous colors.

Traducció a l’anglès – English Translation

I don’t want to reveal myself.
I hide behind brushstrokes of colour.
Today is my refuge.

I cast a glance to the sky,
(it seems a storm is approaching),
I will take hold of water to dilute myself.

I will wait for the Sun
to dry up all
the acrylic I have inside.

Time runs away
as I ran away from myself;
and I get harder.

Meanwhile, I will choose a canvas,
will select the size,
and will paint new colours.

“La realitat és un llibre / Reality is a book” (Marc Pruna i Solà)

Juny 18, 2016

reality is a book

Original Català

No hi pensis més.
La realitat és un llibre,
on tu hi escrius la història.

És cert, a voltes t’agafen el llapis,
altres t’arrenquen les pàgines,
i alguna vegada te les esborren.

Et quedaràs d’ulls plegats?

No hi pensis més.
La realitat és un llibre
on tu hi escrius la història.

Et voldran treure l’autoria,
t’hauran volgut vendre,
fins i tot malvendre.

Et quedaràs d’ulls plegats?

Agafa el llapis amb fermesa,
escriu lentament, cada mot és important.
Tu has escollit començar escriure.

Ara, obre els ulls.

Traducció a l’anglès – English Translation

Don’t think it over.
Reality is a book,
where you write the story.

Surely, sometimes they seize your pencil
or tear off the pages,
and some other time they efface them.

Will you remain with your eyes shut?

Don’t think it over.
Reality is a book,
where you write the story.

They will seek to remove your authorship
or will want to sell you,
even to sell you off cheap.

Will you remain with your eyes shut?

Hold the pencil tightly,
write slowly, each word is important.
You decided to set out on writing.

Now, open your eyes.

“Si jo fos pescador / If I was a fisherman” (Joan Salvat-Papasseit)

Juny 11, 2016

pescador12

Original Català

Si jo fos pescador pescaria l’aurora,
si jo fos caçador atraparia el sol;
si fos lladre d’amor m’obririen les portes,
si fos bandit millor
que vindria tot sol;

— els carcellers del món no em sabrien mai l’ombra,
si fos lladre i bandit no em sabrien el vol.

Si tingués un vaixell m’enduria les noies,
si volien tornar deixarien llurs cors:

i en faria fanals
per a prendre’n de nous.

Traducció a l’anglès – English Translation

If I was a fisherman, I would catch the dawn,
if I was a hunter, I would capture the sun;
if I was thief of love, the doors would be open,
if I was a bandit, even better,
since I would come all alone;

— the jailers of the world would never know my shadow,
if I was thief and bandit, they wouldn’t know
the flight.

If I had a boat, I would take the maids away,
if they wished to return, they would leave their hearts:

and with them I would make lanterns
to take hold of new ones.

“Dóna’m la mà / Give me your hand” (Joan Salvat-Papasseit)

Abril 21, 2016

barques a la sorra

 

Original Català

Dóna’m la mà que anirem per la riba
ben a la vora del mar
bategant,
tindrem la mida de totes les coses
només en dir-nos que ens seguim amant.

Les barques llunyes i les de la sorra
prendran un aire fidel i discret,
no ens miraran;
miraran noves rutes
amb l’esguard lent del copsador distret.

Dóna’m la mà i arrecera la galta
sobre el meu pit, i no temis ningú.
I les palmeres ens donaran ombra.
I les gavines sota el sol que lluu

ens portaran la salabror que amara,
a l’amor, tota cosa prop del mar:
i jo, aleshores, besaré ta galta;
i la besada ens durà el joc d’amar.

Dóna’m la mà que anirem per la riba
ben a la vora del mar
bategant,
tindrem la mida de totes les coses
només en dir-nos que ens seguim amant.

Traducció a l’anglès – English Translation

Give me your hand and we will walk by the shore
quite close to the sea
pounding,
we will have the measure of all things
by merely saying that we keep loving each other.

The faraway boats and the ones on the sand
will adopt a faithful and discreet manner,
they will not look at us;
they will look at new routes
with the lagging stare of the inattentive catcher.

Give me your hand and shelter your cheek
at my chest, and fear no one.
And the palm trees will give us shade.
And the gulls under the shining sun

will bring the saltiness that soaks
the love, and everything near the sea:
and then, I will kiss your cheek;
and the kissing will lead us to the game of love.

 
Give me your hand and we will walk by the shore
quite close to the sea
pounding,
we will have the measure of all things
by merely saying that we keep loving each other.

“Dos poemes sobre la boira / Two poems about the fog” (Francesc Guinart)

febrer 18, 2016

boira

No. 1

Original Català

“Hi ha gent que prefereix romandre lluny de la boira,
saben que és garantia de vista clara i transparent,
així com de recorreguts definits i fàcils de preveure.

Hi ha gent, però, que prefereix penetrar dins la boira,
no per ànsies de perdre-s’hi o d’abandonar-s’hi
sinó més aviat per guanyar visió i profunditat.

Esquivar-la certament és perdre una oportunitat,
una possible via que ens permet entendre
el misteriós poder transformador del Sol.”

Traducció a l’anglès

“Some people prefer to stay away from the fog,
as a warrant for clear and transparent sight,
as well as for well-defined routes easy to predict.

Yet, some people prefer to get into the fog,
not wishing to get lost or to waive in it,
but rather to gain insight and profoundness.

To evade it, surely is the loss of an opportunity,
a possible way that allows us to grasp
the mysterious, transforming power of the sun.”

No. 2

Original Català

“Malgrat que la boira acotxava el bosc a les fosques,
malgrat que el meu pas a les palpentes era del tot incert,
malgrat que la por paralitzava arbres i feia fonedís el camí,
la irrupció poderosa del cant d’un gall,
amb extraordinària nitidesa i claredat,
a la meva ànima ha fet retornar la serenor.”

Traducció a l’anglès

“In spite that the fog sheltered the forest in the darkness,
in spite that my groping footsteps were totally uncertain,
in spite that fear paralyzed the trees and blurred the way,
the powerful irruption of a cock’s crowing,
with a remarkable sharpness and clarity,
restored peacefulness to my spirit.”