Posts Tagged ‘M. Martí i Pol’

Molt he estimat / Viel habe ich geliebt (Miquel Martí i Pol)

Octubre 30, 2013

The-kiss-by-Auguste-Rodin--600x399

Poemes del Capfoguer, d’Estimada Marta (1978)

Original Català

Molt he estimat i molt estimo encara.

Ho dic content i fins un poc sorprès
de tant d’amor que tot ho clarifica.

Molt he estimat i estimaré molt més
sense cap llei de mirament ni traves
que m’escatimin el fondo plaer
que molta gent dirà incomprensible.

Ho dic content: molt he estimat i molt
he d’estimar. Vull que tothom ho sàpiga.

Des l’altura clara d’aquest cos
que em fa de tornaveu o de resposta
quan el desig reclama plenituds,
des de la intensitat d’una mirada
o bé des de l’escuma d’un sol bes
proclamo el meu amor: el legitimo.

Traducció a l’Alemany

Viel habe ich geliebt und liebe immer noch sehr.

Ich sage es froh und selbst ein bisschen erstaunt
von so viel Liebe, die alles aufklärt.

Viel habe ich geliebt und werde viel mehr lieben,
ohne irgendein Gesetz von Rücksicht oder Hindernis,
die meine tiefliegenden Sehnsucht beschränken könnte,
was viele Leute als unbegreiflich bezeichnen werden.

Ich sage es froh: viel habe ich geliebt und viel
muss ich noch lieben. Ich möchte dass alle es wissen.

Von der heiteren Höhe dieses Körpers,
der mir als Widerhall oder Antwort wirkt,
wenn die Sehnsucht nach Erfüllung verlangt,
aus der Eindringlichkeit eines Blicks
oder aus dem Schaum eines einzigen Kusses
verkündige ich meine Liebe: ich rechtfertige sie.

Anuncis

“Dóna’m la mà / Give me the hand” (Miquel Martí i Pol)

Octubre 29, 2013

holding hands

Original Català

Dóna’m la mà
per fer camí
cap el gran llac dels somnis,
dóna’m la mà
hi ha un horitzó
que ens crida de molt lluny.
Tot és pur com el silenci
que precedeix el cant
i el temps desfà tendrament els rulls
que ha de dur al futur desitjat.
Dóna’m la mà
i així podrem creure altre cop que
tot el que hem volgut
només espera un gest
com si fos el vent
que amb el nostre esforç tenaç desfermarem.

Dóna’m el cor
per compartir
projectes i esperances,
dóna’m els ulls
i que el desig ens marqui un nou destí.
Més ençà de la incertesa
que ens va marcir la veu
els dits pentinen de nou el mar
com un símbol viu i fidel.
Dóna’m la mà,
dóna’m la veu
i proclamem que
tot està per fer,
tot és possible avui,
fem sentir arreu
com s’exalta el vell desig d’un món millor.

Traducció a l’anglès – English Translation

Give me the hand
to open the way
toward the great lake of dreams,
give me the hand
there is a horizon
calling from far away.
All is pure, like the silence
that precedes the chanting
and time gently unties the curls
that has to take us to the longed for future.
Give me the hand
and thus, we will believe once more that
everything we have wanted
only awaits a sign
as if it was the wind
that we will set free with our resolute effort.

Give me the heart
to share
projects and hopes,
give me the eyes
so that our longing points to a new destiny.
Nearer than the uncertainty
that made our voice wither
the fingers comb the sea anew
like a symbol, alive and faithful.
Give me the hand,
give me the voice
and let us proclaim that
all is yet to be done,
all is possible today,
let us make hear everywhere
how the old longing for a better world is exalted.