Posts Tagged ‘Carner’

“El rei Lear / King Lear” (Eduard Toldrà)

gener 27, 2015

king lear

Text de: Josep Carner

Original Català

Era un rei molt vell
amb la barba blanca
i amb els cabells blancs,
i anava pel món
dient mots estranys.

Passava la vida
plorant i rient,
i quan el trobaven
els aucells guaitaven
amb el bec obert.

Els trons i la pluja,
la pedra i el llamp
queien damunt d’ell
i el feien més bell
i el feien més blanc.

I ell deia: Oh, ma estrella,
oh, ma blanca estrella
de dolors feixucs!
Què hi faig a la terra
si sóc blanc com tu?

Traducció a l’anglès – English Translation

He was a very old king
with a white beard,
and white hair,
and went around the world
saying strange words.

He spent his life
crying and laughing,
and, when the birds
encountered him, looked at him
with their beaks open.

Thunder and rain,
hail and lightning,
fell upon him
and made him more beautiful
and made him whiter.

And he said: oh, my star,
oh, my white star
of mighty suffering!
What am I doing here on earth
if I am as white as you?

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=Z5W147Y6Ssw

Anuncis

“Canticel / Canticle” (Eduard Toldrà)

gener 22, 2015

sailboat-in-whitecaps-and-open-water1

Text de: Josep Carner

Original Català

Per una vela en el mar blau
daria un ceptre;
per una vela en el mar blau
ceptre i palau.

Per l’ala lleu d’una virtut
mon goig daria
i el tros que em resta, mig romput,
de joventut.

Per una flor de romaní
l’amor daria;
per una flor de romaní
l’amor doní.

Traducció a l’anglès – English Translation

For a sail in the blue sea,
a scepter I would give;
for a sail in the blue sea,
scepter and palace.

For a light wing of virtue,
my joy I would give
and the shard still left, half-broken,
of my youth.

For a flower of rosemary,
love I would give,
for a flower of rosemary,
love I gave.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=H8RXqSq6wwk

Cançó de Nadal / Christmas song (Josep Carner)

Desembre 20, 2010

 

Original Català

 

Branca rompuda pel vent espectral
-un dia plena de fulles i rama!-,
dóna’ns la flama, la flama, la flama
no de cap negra foguera del mal,
sinó la flama del foc de Nadal.

 

Tu, vent geliu, el que fibla i somica,
no véns amb rúfol missatge del mal;
cara a la llar fas un poc de musica
en tot forat assajant una mica
els flabiols de la nit de Nadal.

 

Balba enyorança, nafrada recança,
vegeu: de nit els estels van mostrant-se;
ah, no us pertoca de caure al fondal,
sinó d’aprendre la dansa, la dansa
d’àngels i sants en la nit de Nadal.

 

Traducció a l’anglès – English Translation

 

Branch broken by a ghostly wind
-once covered with foliage!-
give us the flame, the flame, the flame,
not from a dark evil bonfire,
but the flame from the Christmas fire.

 

You, gelid wind, the one that pierces, and whimpers,
you come with no gusty evil message;
fore the fireplace, you make some music
rehearsing a little in every crack
the pipes of Christmas Eve.

 

Numb yearning, wounded sorrow,
you see: at night, the stars appear;
ah, is not for you to fall into the hollow,
but to learn the dance, the dance
of angels and saints on Christmas Eve.