Posts Tagged ‘Havanera’

La Calma / The calmness (Nicolau Guanyabens i Giralt)*

Novembre 1, 2010

 

Original Català:

 

Bufa mestral més fort

i omple ‘m de vent la vela,

que vull arribà al port

ahont veuré a la Pepa.

Ai, mon amor!

Tot just tenia quatre anys

que el pare em duia a la barca,

i em deia quan seràs gran

no et fiïs mai de la calma

que sempre duu ‘I temporal.

Bufa mestral!

Bufa mestral!

Semblava l’aigua un mirall,

la lluna plata semblava,

la barca no daba un pas,

i jo amb l’ànima encantada

no veia, no, el temporal.

Bufa mestral més fort

i omple ‘m de vent la vela,

que vull arribà al port

ahont veuré a la Pepa…

Ai, mon amor!

Ahont veuré a la Pepa,

bufa mestral més fort.

Ja ‘s veu el port,

ja ‘s veu el port,

ja ‘s veu el port !

*Nicolau Guanyabens i Giralt (Mataró 1826- Palma 1889). Compositor català. Home molt polifacètic, estudià comerç i nàutica i treballà com a comerciant. Estudià medicina a Saragossa i fou un dels principals introductors dels mètodes de l’homeopatia a Catalunya. Les seves idees liberals el portaren a defensar els principis republicans i anticlericals. De les seves composicions musicals destaca l’òpera “Arnaldo di Erill” estrenada al Liceu el maig de 1859. El seu repertori cançonístic és força interessant incloent-hi un grup d’havaneres.

Per a més informació:

http://www.raco.cat/index.php/FullsMASMM/article/view/115215/144089

 

Traducció a l’anglès – English translation:

 

Blow stronger mestral (1)

and fill with wind the sail,

that I want to reach the port

where I will meet Pepa (2).

Oh! My beloved!

I was only four years old

when father took me to the boat,

and said: when you’ll be a grown-up

never trust the calmness

‘cause always brings a storm.

Blow mestral!

Blow mestral!

The water seemed like a mirror,

and the moon like silver,

the boat did not move,

and I, with a captivated spirit,

did not see the storm.

Blow stronger mestral

and fill with wind the sail,

that I want to reach the port

where I will meet Pepa

Oh! My beloved!

Where I will meet Pepa,

blow stronger mestral.

The port is in sight already,

the port is in sight already,

the port is in sight already!

(1) Northwesterly wind in Catalonia.

(2) Familiar name for Josefa (Josephine).

*Nicolau Guanyabens (Mataró 1826-Palma 1889). Catalan composer. A truly many-sided personality that studied business trade and seamanship. He also studied medicine in Saragossa and was one the pioneers in introducing homeopathy methods in Catalonia. His liberal ideology led him to defend republican and anticlerical principles. His pre-eminent musical composition is the opera “Arnaldo di Erill” first performed at the Liceu Theater in May 1859. His repertoire of folksongs is noteworthy and includes a series of popular habaneras.

Anuncis